Miljö

Entrema och miljö

För oss på Entrema är miljön mycket viktig, vi följer gällande miljölagstiftning och andra krav och vi är inspirerade av Sveriges nationella miljömål som vi försöker bidra till. 

Vi på Entrema är ett företag i tiden, vi är det miljövänliga och effektiva alternativet

Kranar

Vi använder inga motordrivna kranar, truckar, traktorer på kyrkogårdarna där vi arbetar. Samtliga kranar vi använder är byggda i lättmetall och manövreras med hjälp av handkraft. Kranarna väger max 20 kg per enhet vilket minimerar marktrycket och skonar marken. Dessa kranar klarar upp till 3 ton och lyfter 3 meter i höjd.

Elverk

Vid borrning i gravstenar använder vi elverk som kan drivas av etanol. 

Fordon

I framtiden kommer samtliga våra fordon ut till el-drift.